Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się poświęceniem ognia i paschału przed Bazyliką. Kapłan, niosący paschał, przeszedł do wnętrza kościoła i trzykrotnie wyśpiewał „Światło Chrystusa”, a następnie „Orędzie Wielkanocne” (Exsultet). Po liturgii słowa, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie wody chrzcielnej, przy pomocy której przez kolejny rok kapłani będą udzielać sakramentu Chrztu św. Woda w specjalnym naczyniu została umieszczona w chrzcielnicy. Po mszy św. wyruszyliśmy z uroczystą procesją rezurekcyjną, na koniec wyśpiewując Te Deum.