Tradycji stało się zadość. Tak jak Karol Wojtyła wyruszał do Kalwarii Zebrzydowskiej, tak i my wyruszyliśmy w tradycyjnej pielgrzymce przed Obraz Kalwaryjskiej Pani. Pełni ufności polecaliśmy Jej wszystkie nasze troski i radości. 

Już dziś zapraszamy na kolejną pielgrzymkę za rok, w sobotę po rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

fot. M. Michniak