Podczas niedzielnej Eucharystii ks. prob. Stanisław Jaśkowiec pobłogosławił siedmiu chłopców, którzy po okresie przygotowania zostali przyjęci do Liturgicznej Służby Ołtarza. Młodzi ministranci zostali przygotowani przez ks. Piotra Sobalę.