W pierwszą rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II zgromadziliśmy się na dziękczynnej Eucharystii, którą celebrował ks. inf. Jakub Gil. W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz młodzież wadowickich szkół.