Uroczyste poświęcenie nowych organów przez wizytującego parafię bpa Jana Szkodonia

Nowy instrument, liczący 27 głosów, został specjalnie wykonany przez pracownię Zdzisława Mollina. Wielotygodniowy montaż rozpoczął się w kwietniu 2010 r., po generalnym remoncie chóru i demontażu starych organów. Pochodziły one z przełomu XIX i XX wieku. W późniejszych latach były wielokrotnie modernizowane i przebudowywane. Niestety, ówczesny stan techniczny instrumentu nie gwarantował jego sprawności. Piszczałki były zniszczone, część już nawet nie działała, a jeszcze inne były zdewastowane przez korniki. Jak orzekła kurialna komisja organistowska, nie przedstawiały one żadnej wartości artystycznej, ani historycznej. Sam wygląd instrumentu był również dość surowy i skromny.