Wraz z remontem pokrycia dachowego Bazyliki, został wyremontowany krzyż znajdujący się na szczycie wieży Bazyliki. Pod nim znajdowała się złota kopuła, która została zdjęta. Niestety, okazało się, że była pusta. Została zastąpiona nową kulą, w której, w ramach „kapsuły czasu”, zostały umieszczone: akt erekcyjny w specjalnej hermetycznej tubie, historia parafii wadowickiej, przemówienia Jana Pawła II z pielgrzymek do Wadowic, książka „Powroty do domu”, numery pism „Przebudzenie”, „Carolus” i biuletynu „Bazylika”, a także „L’Osservatore Romano”, opis prac wykonanych przy wymianie dachu i remoncie elewacji frontonu kościoła, widokówki wnętrza i bryły bazyliki, a także: ówczesne banknoty (polskie złote, dolary i euro), różaniec, medaliki i medale z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.